نویسنده: مولوی جمال الدین احمدی فارغ التحصیل رشته حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور

چکیده:

اصول حاکم بر تعیین صلاحیت و اختیار کیفری یکی از موارد اساسی در حقوق بین الملل میباشد. این صلاحیت و اختیار ها گاها مورد انتقاد عده ای قرار گرفته اند و صلاحیت و اختیار های داد گاه کیفری بین المللی را عادلانه نمیداند. تعیین صلاحیت و اختیار داد گاه کیفری یکی از موارد چالش بر انگیز در حقوق بین الملل میباشد و این مورد نیز قابل بحث است که آیا صلاحیت و اختیار های که در داد گاه کیفری بین المللی اعمال میشود روی تمام کشور ها یکسان است یا تفاوت های نیز دارد. این تحقیق در صدد بررسی صلاحیت و اختیار های دادگاه کیفری بین المللی میباشد و که بر مبنایی روش کیفی این تحقیق انجام شده است. اطلاعات از کتابخانه جمع آوری شده و بعد مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان میدهد که داد گاه کیفری بین المللی بر مبنایی صلاحیت و اختیار های ذاتی، جهانی و موارد دیگر عمل مینماید؛ این داد گاه  در واقع گاها در قضاوت های خود با قضاوت های ارزشی نیز مواجه شده است.

کلید واژه ها:

صلاحیت و اختیار، دادگاه کیفری، تعیین صلاحیت و اختیار، بین المللی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.