روند قانونی  جذب داوطلبان در امتحان کانکور موسسه تحصیلات عالی در مطابقت با لوایح و طرز العمل وزارت محترم تحصیلات عالی

 • بعد از فیصله رسمی هیئت رهبری وزارت محترم تحصیلات عالی مبنی بر شروع امتحانات کانکور خصوصی و به تاسی ازتصمیم شورای رهبری موسسه تحصیلات عالی قدس در مورد تعیین ظرفیت پذیرش، آمریت امور محصلان در زمان معینه بعد از ابلاغ رسمی زمان آغاز امتحان کانکور از طریق رسانه های جمعی و با تشریح شرایط و معیار ها؛ داوطلبان را در کتاب مشخص که سایر خصوصیات در آن درج می باشد، ثبت نام و اسناد مورد ضرورت را در روشنایی لایحه و طرز العمل جمع آوری می نماید. متعاقباً جهت اطمینان، اسناد داوطلبان از طریق کمیته موظف در پرتو لایحه  مجدداً مورد بررسی قرار می  گیرد تا واجدین شرایط امتحان تفکیک و شناسایی گردند.
 • Ø      در قدم بعدی متناسب با تعداد داوطلبان با تفکیک چهارده پاسی و ۱۲ پاسی در همکاری با پوهنتون بغلان نظر به هدایت مراجع ذیربط وزارت محترم تحصیلات عالی، بورد تهیه سوالات و مواد منضمه آن تعیین و با در نظر داشت تقسیم اوقات در ساختن سوالات کانکور مبادرت می ورزند. در گام بعدی طبق هدایت کتبی و رسمی ریاست محترم امور محصلان خصوصی و اداره ملی امتحانات، در روز معینه امتحان کانکور با حضور داشت هیئت ممتحن مشترک اعم از استادان پوهنتون بغلان و موسسه تحصیلات عالی قدس  در حضور هیئت ناظر برگزار می گردد.
 • Ø       قبل از شروع امتحان شرایط امتحان برای داوطلبان تشریح  و متقاضیان در بلاک های مشخص از قبل تعیین شده حضور بهم می رسانند.
 • سوالات تهیه شده توسط کمیته کانکور مهر و لاک  و به حضور داشت هیئت محترم نظارت و دو تن از اشتراک کننده گان به نمایندگی یک تن از قشر ذکور و یکی هم از قشر اناث باز می گردد.
 • سوالات توسط هیئت نظارت و استادان ممتحن با تفکیک رشته های مربوط برای دانشجویان توزیع می شود. قبل از شروع امتحان  داوطلبان مکلف اند در فورمه های اشتراک کنندگان کانکور  با نوشتن شهرت های شان  امضاء نمایند. 
 • بعد از ختم زمان معینه پارچه های جوابات، کتابچه سوالات و آی  دی کارت های مشمولین در دوسیه های شان در محل مشخص جمع آوری می شود.
 • بورد کانکور و استادان ممتحن پارچه های جوابات مشمولین کانکور را مطابق رشته ها تفکیک نموده و ارزیابی می نمایند. بعد از دو تا سه روز که مرحله ارزیابی و  نمره دهی ختم می گردد، نتایج امتحان در جدول مشخص و معیاری با تفکیک نمره و رشته مزین با مهر و امضای مسوولین و کمیته امتحان ابلاغ می گردد.
 • بعد از اعلان نتایج الی سه روز برای اشخاص که خواهان باز بینی مجدد پارچه های شان باشد مهلت داده می شود. متعاقباً آمریت امور محصلان در ترتیب دوسیه ها و فایل های جمع آوری شده از محصلان به گونه سافت و هارد مبادرت می ورزد و اسناد و سوانح جدید الشمولان را در جاهای مشخص قرار می دهد.
 • بعد از ترتیب دیتابس مشخص از کامیاب شده گان و ناکامان، آمریت امور محصلان دانشجویان کامیاب را  در جدول های مشخص  با تفکیک رشته و صنف تنظیم نموده و  به معاونیت مالی و اداری  و پوهنحی ها رسماً ارسال می نماید.
 • آمریت امور محصلان در سه روز جدول اشتراک کننده گان را ضم گزارش کانکور با ملاحظه و تاییدی هیئت ناظر و ممتحن پوهنتون بغلان ترتیب  و رسماً به اداره محترم ملی امتحانات و  ریاست امور محصلان خصوصی وزارت محترم تحصیلات عالی ار سال می دارد.
 • در نهایت آمریت امور محصلان الی یک ماه  پس از امتحان کانکور، کتاب اساس و اسناد مربوط به کانکور را رسماً به ریاست محترم امور محصلان خصوصی ارسال می نماید.

 مزایای تحصیل و تسهیلات آموزشی در موسسه تحصیلات عالی قدس

 • موسسه تحصیلات عالی قدس در سال ۱۳۹۳ هـ .ش ایجاد و رسماً فعایت های تدریسی و اکادمیک خویش را در دو پوهنحی( شرعیات و تعلیم و تربیه) آعاز نمود.
 • موسسه تحصیلات عالی قدس بهبود و ارتقای کیفیت را منحیث اصل حیاتی برای نیل به اهداف تعلیمی و تربیتی خود می داند. بنااً میکانیزم داخلی را جهت حصول اطمینان از انکشاف کیفیت طوری مهیا نموده که نیاز مندی و خواسته های جامعه امروز را از  طریق فراهم ساختن تسهیلات آموزشی برآورده سازد.
 • یکی از مهم ترین اهداف موسسه تحصیلات عالی قدس این است که افراد متخصص و مسلکی را مطابق نیاز های بازار کار تربیت و جهت خدمت گزاری صادقانه به جامعه تقدیم نماید.
 • جهت غنی سازی، انکشاف و ازدیاد معلومات آفاقی برای تهیه مواد درسی و تهیه سمینار ها و فعالیت های پژوهشی، این موسسه دارای کتابخانه مجهز به سیستم جدید، با داشتن انترنیت کلپ با سرعت معیاری  و استادان تحصیل یافته و مجرب از ساعت ۷:۰۰ صبح الی ۸:۰۰ شام  عرضه خدمات می نماید. زبان های تدریس  در سطح این نهاد اکادمیک دری، پشتو، انگلیسی و عربی می باشد.
 • موسسه تحصیلات عالی قدس با داشتن آمادگی های لازم در پوهنحی های شرعیات و تعلیم وتربیه با تعیین ظرفیت مشخص، همه ساله دانشجو می پذیرد.

پوهنحی شرعیات (تعلیات اسلامی، فقه و قانون)

     فقه اسلامی و قانون وضعی مجموعه از حقوق و قواعدی است که از شریعت اسلامی سرچشمه می گیرند. در این پروگرام تمام مواد درسی از قرآن کریم و سنت نبوی (صلی الله علیه وسلم) اخذ شده است که از خطا و اشتباه پاک بوده، نظام اسلامی را تشکیل می دهد. بخش مطالعات اسلامی اساساً به محصلین مواردی را تدریس می نماید تا در روشنی آن زندگی بهتر داشته و کشور را از طریق میتود های اسلامی رهبری نمایند تا با استخدام کادر های متعهد در قضاء و ثارنوالی در جامعه اسلامی مصدر خدمات صادقانه واقع شوند.

اهداف پوهنحی شرعیات

 1. تربیت کادر های مسلکی و متخصص در عرصه های قضاء وثارنوالی.
 2. تربیت کادر های علمی و مسلکی در علوم اسلامی و حقوق.
 3. تربیت نمودن دعوتگران دینی.
 4. نشر واشاعه علوم اسلامی از طریق فارغان پوهنحی.
 5. تربیت کادر های متخصص در عرصه اسلام شناسی.
 6. تدوین تیوری ها و نظریات علمی در عرصه اقتصاد و بانکداری اسلامی.
 7. ارائه خدمات علمی در بخش های تاریخ و تمدن اسلامی.
 8. تربیت کادر های تحصیل کرده و مسلکی برای معارف کشور.
 9. انجام تحقیقات فقهی، حقوقی و علمی در موضوعات مختلف.

مزایای تحصیل در پوهنحی شرعیات

 1. آگاهی از فرهنگ اسلامی و سیر تکوینی تمدن اسلامی
 2. آگاهی دانش حقوقی و قضای در تقویت مهارت کار های عملی
 3. مساعد شدن زمینه های اشتغال یابی در نهاد های عدلی و قضایی جامعه افغانستان
 4. موجودیت تسهیلات انترنتی و منابع به گونه سافت و هارد در کتابخانه در بخش های دانش حقوقی، عدلی و قضایی
 5. موجودیت استادان با تجربه متخصص و مسلکی با سویه های تحصیلی ماستر و لیسانس
 6. موجودیت کلینیک حقوقی و محکمه تمثیلی برای اجرای کار های عملی
 7. منابع مرجع علمی و تحقیق در حوزه های علوم شرعی و حقوقی
 8. ۸.      موجودیت توامیت رابطه همکاری های علمی و فرهنگی با نهاد های مماثل

معرفی پوهنحی تعلیم و تربیه

     پوهنحی تعلیم وتربیه  موسسه تحصیلات عالی قدس متعهد است تا با اتکا به سرمایه های انسانی و اجتماعی کارا، ضمن مراعات نمودن اخلاق حرفه¬ای به تربیت انسان های متعهد، متخصص، متجرب و پژوهشگر بپردازد و از این رهگذر پاسخگوی نیاز های جامعه باشد و در عرصه های خدمت گزاری در راستای بالابردن سطح دانش، توانمند سازی ظرفیت ها و تقویت فرهنگ جامعه اهتمام نماید. دسترسی آسان به علم و دانش مطابق با نورم وزارت تحصیلات عالی و استندردهای بین المللی در بخش های دانشکده تعلیم و تربیه برای دانشجویان فراهم است.

تاریخچه دانشکده تعلیم و تربیه

      پوهنحی تعلیم وتربیه از زمان تأسیس (۱۱/۹/۱۳۹۳) بهبود کیفیت فعالیت های تدریسی  و اکادمیک را هدف خویش قرار داده و همواره تلاش می نماید تا برنامه های تدریسی و علمی خویش را در توافق با معیارهای وزارت محترم تحصیلات عالی طرح و تدوین نماید. تا در مطابقت با نیازمندی جامعه و بازار کار در دیپارتمنت های ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، ادبیات پشتو، جغرافیه، کمپیوتر ساینس، بیولوژی، کیمیا و ریاضی افراد تحصیل کرده و متخصص تربیت نماید.  پوهنحی مذکور در مقایسه با بسیاری از پوهنحی ها و پوهنتون های زون شمال، با آنکه جوان است، اما از لحاظ انکشاف و توسعه، قدمی به جلو گذاشته است. خوشبختانه طی  فعالیت های موثر خود توانسته است به عنوان یک فاکولته پیشرو و مطرح جایگاه ارزشمندی را کسب کند و به عنوان یک پوهنحی با اعتبار برای تبدیل رویاهای نسل جوان این مرز وبوم به واقعیت های امروزی جامعه باشد.

   سیستم آموزش و تدریس در پوهنحی تعلیم و تربیه

در این پوهنحی آموزش بر محور و مبنای سیستم OBE SCL  و لایحه کریدیت (Credit) ارائه می شود. بر اساس این سیستم دوره لیسانس برای یک دانشجو هشت سمستر درسی برای چهارسال در نظر گرفته شده است که در این مدت دانشجو  (145) کریدیت درسی را باید فرا بگیرد، هر سمستر درسی به مدت شانزده هفته تدریس میشود که در هفته نهم امتحان وسط سمستر (۲۰ %)  و بعد از هفته شانزدهم امتحان فاینل سمستر برگزار می گردد.

محصل زمانی به سمستر بالا ارتقا می نماید که نصف کریدت های ثبت شده در آن سمستر را موفقانه تکمیل نماید. در  مدت دوره تحصیل، دانشجویان به شکل اختصاصی و مسلکی رشته های مورد نظر خویش را فرا می گیرند و بعد از آن بر اساس نیاز های جامعه استخدام کار می شوند.

مجموع ۱۴۵ کریدت در این دوره خوانده می شود که  بر اساس اهمیت به صورت ذیل دسته بندی گردیده است:

۱: مضامین اختصاصی ۵۰ فیصد.

۲: مضامین اساسی و عمومی ۳۰ فیصد.

۳: مضامین اختیاری و پوهنتون  شمول ۲۰ فیصد.

اهداف پوهنحی تعلیم و تربیه

 1. تربیت افراد مسلکی، تحصیل کرده و متعهد به خدمت گزاری.
 2. ارتقای ظرفیت های علمی و مسلکی معلمان معارف کشور.
 3. تربیت دانش آموخته گان روشنفکر، مسوولیت پذیر با مهارت های کار واندیشه خدمت گزاری به جامعه.
 4. همگام شدن با تحولات علمی در سطح منطقه و جهان.
 5. مساعد ساختن زمینه های تحصیل در مقاطع دکترا و ماستری برای استادان و محصلین.
 6. تقویت فعالیت های پژوهشی در سطح پوهنحی در تولید دانش جدید
 7. ایجاد رابطه همکاری های علمی و فرهنگی با نهاد های مماثل.
 8. ارایه خدمات تحصیلی با کیفیت برای دانشجویان حسب نیاز های جامعه و تقاضای بازار کار.

مزایای تحصیل در پوهنحی تعلیم وتربیه

 1. آگاهی از فرهنگ جوامع بشری و سیر تکوینی آن.
 2. زمینه های کسب دانش تخصصی در بخش های زبانها(دری، پشتو، انگلیسی)، کمپیوتر، کیمیا، بیولوژی، ریاضی و جغرافیه.
 3. مساعد شدن زمینه های اشتغال یابی در نهاد های دولتی و خصوصی.
 4. موجودیت تسهیلات انترنتی و منابع به گونه سافت و هارد در کتابخانه مرتبط با رشته.
 5. موجودیت استادان با تجربه متخصص و مسلکی با سویه های تحصیلی داکتر، ماستر و لیسانس.
 6. موجودیت کتابخانه مجهز، لابراتوار، کمپیوتر لب و انترنت کلپ.
 7. منابع مرجع علمی و تحقیقی در حوزه های علوم اجتماعی و طبیعی.
 8. ۸.      موجودیت توامیت رابطه همکاری های علمی و فرهنگی با نهاد های مماثل.
 9. سیر و سفر های علمی برای دانشجویان.
 10. ۱۰.  موجودیت زمینه های تحصیل در مقطع ماستری برای فارغان این دانشکده.