معرفی مختصر پوهنحی تعلیم و تربیه

     پوهنحی تعلیم وتربیه  موسسه تحصیلات عالی قدس متعهد است تا با اتکا به سرمایه های انسانی و اجتماعی کارا، ضمن مراعات نمودن اخلاق حرفه¬ای به تربیت انسان های متعهد، متخصص، متجرب و پژوهشگر بپردازد و از این رهگذر پاسخگوی نیاز های جامعه باشد و در عرصه های خدمت گزاری در راستای بالابردن سطح دانش، توانمند سازی ظرفیت ها و تقویت فرهنگ جامعه اهتمام نماید. دسترسی آسان به علم و دانش مطابق با نورم وزارت تحصیلات عالی و استندردهای بین المللی در بخش های دانشکده تعلیم و تربیه برای دانشجویان فراهم است.

تاریخچه دانشکده تعلیم و تربیه

      پوهنحی تعلیم وتربیه از زمان تأسیس (۱۱/۹/۱۳۹۳) بهبود کیفیت فعالیت های تدریسی  و اکادمیک را هدف خویش قرار داده و همواره تلاش می نماید تا برنامه های تدریسی و علمی خویش را در توافق با معیارهای وزارت محترم تحصیلات عالی طرح و تدوین نماید. تا در مطابقت با نیازمندی جامعه و بازار کار در دیپارتمنت های ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، ادبیات پشتو، جغرافیه، کمپیوتر ساینس، بیولوژی، کیمیا و ریاضی افراد تحصیل کرده و متخصص تربیت نماید.  پوهنحی مذکور در مقایسه با بسیاری از پوهنحی ها و پوهنتون های زون شمال، با آنکه جوان است، اما از لحاظ انکشاف و توسعه، قدمی به جلو گذاشته است. خوشبختانه طی  فعالیت های موثر خود توانسته است به عنوان یک فاکولته پیشرو و مطرح جایگاه ارزشمندی را کسب کند و به عنوان یک پوهنحی با اعتبار برای تبدیل رویاهای نسل جوان این مرز وبوم به واقعیت های امروزی جامعه باشد.

اهداف آموزشی پوهنحی تعلیم و تربیه

  • آماده ساختن افراد مسلکی، متخصص، متعهد، مبتکر و دارای حس وطن دوستی و پابند به ارزش های ملی و فراملی و دینی.
  • تربیه اشخاص تحصیل کرده برای معارف افغانستان که از تعلیم و تربیه مسلکی برخوردار باشند.
  • ·          ارتقای ظرفیت های علمی و مسلکی دانشجویان.
  • تربیه محصلان روشن فکر، مسئول و متعهد، دارای ظرفیت لازم و اندیشه های مبتنی بر اساس تعهد اجتماعی، بردباری و احترام متقابل که بتوانند منحیث شهروندان خوب مصدر خدمت به جامعه قرار گیرند.
  • همگام شدن با تحولات علمی جهان و ایفای نقش موثر در عرصه های ملی و جهانی.
  • بهبود کیفیت تدریس که جوابده نیاز های تحصیلی در زمینه های ملی و منطقوی باشد.
  • تعلیم و آموزش فارغ التحصیلان ورزیده در راستای تامین نیاز های انکشاف اجتماعی و اقتصادی افغانستان.
  • ارتقای سطح تدریس، تحقیق، فراگیری و تشویق عرضه خدمات به جامعه و معارف افغانستان.
  • ایجاد و حفظ تعاملات و ارتباطات سازنده در راستای فعالیت های آموزشی، تحقیقی و فرهنگی با سازمان های دولتی، خصوصی و نیز نهاد های تصمیم ساز و تصمیم گیر در کشور.  

دانلود کتلاک پوهنحی تعلیم و تربیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.