راهنمای عمومی ثبت نام و پذیرش

راهنمای ثبت نام و پذیرش در موسسه تحصیلات عالی قدس

برای شروع تحصیل در موسسه تحصیلات عالی قدس در هریکی از رشته­ های، زیر در مقاطع لیسانس شما باید مراحل ثبت نام و پذیرش را بگذرانید

موسسه تحصیلات عالی قدس در مقطع لیسانس رشته­ های ذیل را ارائه می­نماید.


دانشکده شرعیات

 رشته های لیسانس

 1. فقه وقانون
 2. تعلیمات اسلامی

دانشکده تعلیم وتربیه

رشته های لیسانس

 1. ادبیات انگلیسی
 2. ادبیات دری
 3. ادبیات پشتو
 4. جغرافیه
 5. بیولوژی
 6. ریاضی
 7. کمپیوتر ساینس

شرایط ثبت نام فارغین ۱۴

فارغ التحصیلان صنوف چهارده حسابداری، مدیریت آموزشی، انجنیری و کمپیوتر ساینس در صورت که معیار­های تعیین شده وزارت تحصیلات عالی افغانستان را جهت ادامه تحصیل تکمیل نموده باشد، مطابق به جدول زمانی که توسط موسسه تحصیلات عالی قدس تعیین میگردد ثبت نام نمایند.


مرحله ثبت نام

هر محصل که خواهان تحصیل درک موسسه تحصیلات عالی قدس در هر مقطع تحصیلی می­باشد ابتدا باید فورم ثبت نام را از دفتر ثبت نام و پذیرش تحویل گرفته و تکمیل نموده و اسناد های زیر را همراه آن ضمیمه نماید.

 1. کاپی تذکره یا پاسپورت
 2. کاپی شهادت نامه دوران لیسه برای مقطع لیسانس
 3. پرداخت فیس ثبت نام

شرایط پذیرش

محصلان که در موسسه تحصیلات عالی قدس ثبت نام می­کند زمان محصل محسوب خواهند شد که امتحان کانکور برای مقطع لیسانس سپری نموده و پذیرفته شده باشد.

شرایط پذیرش

 1. قبول شدن در امتحان کنکور لیسانس و یا ماستری
 2. قبول شدن در مصاحبه اختصاصی در مقطع ماستری

شرایط بعد از پذیریش

زمانی که محصل امتحان کنکور و مصاحبه را گذراند و پذیرفته شد ملزم به رعایت موارد زیر قبل از شرکت در صنف می­باشد.

 1. مطالعه و امضا تعهد نامه دانشجویی
 2. مطالعه، تکمیل و تحویل دهی فورم کارنامه سلامت
 3. مطالعه و امضا فورم مالی