جلسه رهبری موسسه تحصیلات عالی قدس مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۰ برگزار گردید. در این نشست روی کسب مراحل اول و دوم اعتبار دهی صحبت شد متعاقباً اعضای جلسه با مرور فعالیت ها و کارکرد های دانشکده تعلیم وتربیه، کارگزاران آن پوهنحی را تحسین نمودند و جلسه با دعای خیر اختتام  یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.