موسسه تحصیلات عالی قدس در سال ۱۳۹۳ با کسب مجوز رسمی از مقام وزارت تحصیلات عالی تاسیس و به حیث یک نهاد خصوصی علمی و اکادمیک در سطح کشور به رسمیت شناخته شد. این کانون علمی به منظور عرضه خدمات تحصیلی باکیفیت و معیاری برای جوانان وطن، می خواهد مسوولیت ملی ورسالت اسلامی و انسانی خویش را در قبال خدمت گزاری، ‌سازندگی و تعالی جامعه ایفا کند. تحصیلات عالی قدس به حفظ و بارور ساختن فرهنگ والای جامعه، ‌رعایت و احترام گذاشتن به قانون اساسی کشور، با فراهم ساختن وسایل و امکانات معیاری آموزشی، تربیت جوانان متخصص،‌ ماهر و مسلکی را یکی از مهمترین اهداف خود تلقی می کند. بلند بردن معیار ها و نهادینه ساختن کیفیت فعالیت های علمی و تدریسی، باطرح پلان و برنامه ریزی های مستمر تطبیق راهکار های موثر و عملی برای نیل به هدف خدمت گزاری در آموزش دهی و تربیت سالم جوانان، ‌در محور فعالیت های این نهاد علمی قرار دارد. موسسه تحصیلات عالی قدس با رعایت و تطبیق همه جانبه قانون، مقرره ها، لوایح و طرزالعمل های وزارت تحصیلات عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در همه سطوح کاری خویش، متناسب با اهداف اموزشی و عرضه خدمات تحصیلی باکیفیت و معیاری در تحرک پویایی و کارایی هرچه بیشتر امور و فعالیت های اکادمیک خود را ملتزم و متعهد می داند. این نهاد علمی با داشتن (۶۸۷ ) تن محصل از قشر اناث و ذکور باکمیت (۴۵) استاد مجرب، مسلکی و متخصص که سطح تحصیلی شان ماستر و لیسانس می باشند، در دوپوهنحی شرعیات و تعلیم وتربیه،‌ با فراهم بودن بهترین امکانات و تسهیلات آموزشی معیاری فعالیت می نماید