دپارتمنت های پوهنحی تعلیم و تربیه قرار ذیل است:

پوهنحی تعلیم و تربیه موسسه تحصیلات عالی قدس دارای هشت دیپارتمنت ذیل می باشد

۱- زبان و ادبیات پارسی دری

۲- زبان و ادبیات پشتودیپارتمنت

۳- زبان و ادبیات انگلیسی

۴- جغرافیه

۵- دیپارتمنت ریاضی

۶- کمپیوتر ساینس

۷- بیولوژی

۸- کیمیا


۱- دیپارتمنت زبانها

معرفی دیپارتمنت زبانها

معرفی……

دیدگاه ماموریت دیپارتمنت زبانها

ماموریت

دیدگاه

   دیپارتمنت زبانها با آگاهی از قوانین و لوایح، جذب استادان متخصص و مسلکی با سویه تحصیلی دکتور و ماستر را رسالت خویش میداند تا در پرتو قانون و اصول آکادمیک، با برنامه ریزی های تدریسی و علمی در آموزش و پرورش کادرهای متخصص و حاذق در حوزه زبان و ادبیات مبادرت ورزد.

     دیپارتمنت زبانها با عرضه خدمات تحصیلی با کیفیت و تربیت افراد متخصص در حوزه زبان و ادبیات، میخواهد در حفظ و غنامندی فرهنگ و جامعه افغانستان با تقویت فعالیت های پژوهشی در تولید علم گام بردارد


۴ دیپارتمنت جغرافیه

معرفی مختصر دیپارتمنت جغرافیه:

نام دیپارتمنت: جغرافیه

سال تاسیس: ۱۳۹۳

       دیپارتمنت جغرافیه رسما در سال ۱۳۹۳ در دانشکده تعلیم و تربیه تحصیلات عالی خصوصی قدس اغازبه فعالیت نمود. این دیپارتمنت فعالیت‌های خود را در چار چوب یک برنامه منظم هشت سمستر برای محصلان روزانه و هشت سمستر در بخش شبانه تنظیم کرده و مصروف تعلیم و تربیه معلمان مسلکی به سطح لیسانس به جامعه می‌باشد.

       مجموع کریدت هشت سمستر در دیپارتمنت جغرافیه۱۴۴کریدت از آن جمله۷۴ کریدت آن اختصاصی و اساسی است۲۲کریدت آن مسلکی ۱۸کریدت پوهنتون شمول و ۶ کریدت تحقیق می‌باشد، درس‌ها در این دیپارتمنت جنبهء عملی و نظری داشته و محصلان را از نظر پیداگوژی تحقیق علمی، با ظرفیت‌های کادری مناسب تربیه می‌کند.

       این دیپارتمنت فعلا دارای ۸ استاد است که سه تن شان دایمی و پنج تن شان دایمی می‌باشد.

       دیپارتمنت جغرافیه دارای بیشتر از۳۸۲ محصل در حال تحصیل را در خود می‌گنجاند و اولین دور فراغت خویش را در سال ۱۳۹۵ تجلیل می‌نماید

اهداف

 • آماده ساختن افراد مسلکی، متخصص، متعهد، مبتکر و دارای حس وطن دوستی و پابند به ارزشهای ملی وطنی ودینی.
 • تربیت معلمان تحصیل کرده با دانش تخصصی و مسلکی برای معارف کشور.
 • ارتقای ظرفیت های علمی و مسلکی معلمان معارف کشور.
 • تربیت محصلان روشنفکر، مسئوول و متعهد، دارای ظرفیت لازم و اندیشه های مبتنی بر تعهد اجتماعی، بردباری و احترام متقابل، که بتوانند منحیث شهروندان خوب مصدر خدمت به جامعه گردند.
 • همگام شدن با تحولات علمی جهانی و ایفای نقش موثر در عرصه های ملی.
 •  بهبود کیفیت تدریس و یادگیری که جوابده نیازهای تحصیلی در زمینه های ملی و منطقوی باشد.
 •  تعلیم و آموزش فارغ التحصیلان ورزیده در راستای تأمین نیازهای انکشاف اجتماعی و اقتصادی افغانستان.
 • ارتقای سطح کیفیت تدریس و تحقیق در سطح دیپارتمنت.
 • ü        ایجاد و حفظ تعاملات و ارتباطات سازنده در راستای فعالیتهای آموزشی، تحقیقی و فرهنگی با نهاد های مماثل دولتی و خصوصی.

دیدگاه و ماموریت دیپارتمنت جغرافیه در جلسه شورای علمی دیپارتمنت مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ قرائت و به اتفاق آرا تایید و ثبت پروتوکول شماره (  4 )  کتاب جلسات گردید

بخش دانش

       همانطوریکه دیپارتمنت جغرافیه در چوکات دانشکده تعلیم و تربیه موسسه تحصیلات عالی قدس به منظور تربیت نسل جوان، اصلاح و ترقی در نیل به کمال وسعادت به وجود آمده است ، مهمترین کارکرد و نقش آنرا پرورش نیروی متخصص محرک اجتماعی، تولید دانش جدید و… تشکیل میدهد. تربیت استادان مسلکی و پرورش نیروی جوان مطابق نیازهای جامعه از برنامه های مهم این دیپارتمنت در آینده می‌باشد توسعه و تجدید کریکولم، متناسب با نیازها و پیشرفت علم، تحقیق و پژوهش نیز از اولویت های مهم این دیپارتمنت می‌باشد. مزید بر نقاط فوق در مدرنیزه شدن برنامه های تدریسی و علمی، استفاده از تکنالوژی معاصر را از اقدامات بارز و قابل توجه در ارتقا و بهبود کیفیت تلقی می‌کند.

هم‌چنان ارایه سیمنار های علمی در سطح موسسه و بازتاب فعالیت‌های علمی، تحقیقی، تدریسی و علمی، در ویب سایت موسسه و زمینه سازی تسهیلات لازم در تطبیق معیارهای استفاده از تکنالوژی معاصر را از اقدامات بارز و قابل توجه در ارتقا و بهبود کیفیت میداند.

برنامه های دیپارتمنت جغرافیا مشمول اقدامات ذیل است:

 • تربیت جوانان متخصص آراسته با اخلاق؛
 • راه اندازی ورکشاب‌ها و سیمنارهای علمی؛
 • تطبیق معیارهای تضمین کیفیت؛
 • بازنگری و تجدید کریکولم؛

تربیت استادان مسلکی و پرورش نیروی جوان مطابق نیازهای جامعه.

فارغ‌التحصیل جغرافیه بتواند درحد لیسانس برموضوعات علم جغرافیه حاکم بوده، برمهارت های گفتاری و نوشتاری زبان تسلط داشته باشد تا بتواند به عنوان متخصص در جامعه عرض وجود نمایند.

بخش انکشافی

دیپارتمنت جغرافیه کار و فعالیت های علمی خود را بر اساس پلان استراتژیک به پیش برده و توانسته موفقانه به پیش ببرد. انکشاف بهتر در یک کانون علمی دلیل رسیدن به قله های موفقیت گردیده و زمینه های عالی رشد را برای کانون میسر میسازد.

ساحات انکشافی این دیپارتمنت قرار ذیل است:

 •  ساختار فزیکی؛
 • مواد و وسایل تدریسی و آموزشی؛
 • بخش اداری؛
 • انکشاف مسلکی و علمی استادان؛
 • خدمات برای محصلان؛
نمای از جشن فراغت دانش‌آموخته گان دیپارتمنت جغرافیه

۷ دیپارتمنت کمپیوتر ساینس

معرفی مختصر دیپارتمنت کمپیوتر ساینس:

نام دیپارتمنت: کمپیوتر ساینس

سال تاسیس: ۱۳۹۳

دیپارتمنت کمپیوتر ساینس رسما در سال ۱۳۹۳ در دانشکده تعلیم و تربیه تحصیلات عالی خصوصی قدس اغازبه فعالیت نمود. این دیپارتمنت فعالیت‌های خود را در چار چوب یک برنامه منظم هشت سمستر برای محصلان روزانه و هشت سمستر در بخش شبانه تنظیم کرده و مصروف تعلیم و تربیه معلمان مسلکی به سطح لیسانس به جامعه می‌باشد.

مجموع کریدت هشت سمستر در دیپارتمنت کمپیوتر ساینس ۱۵۱که از آن جمله ۱۱۱ کریدت آن اختصاصی و اساسی است

۲۲کریدت آن مسلکی ۱۸کردیدت پوهنتون شمول می‌باشد

درس‌ها در این دیپارتمنت جنبهء عملی و نظری داشته و محصلان را از نظر پیداگوژی تحقیق علمی، با ظرفیت‌های کادری مناسب تربیه می‌کند.

این دیپارتمنت فعلا دارای چهار استاد است که سه تن شان قرار دادی و یک تن شان دایمی می‌باشد.

دیپارتمنت کمپیوتر ساینس دارای بیشتر از ۲۵۰ محصل در حال تحصیل را در خود می‌گنجاند و اولین دور فراغت خوی را در سال ۱۳۹۷ تجلیل می‌نماید.

دید گاه

دیپارتمنت کمپیوتر ساینس با اهتمام اعضای هیئت علمی‌اش مصمم است تا در عرصه‌های فن‌‌آوری، تقویت دانش تجربی و کار بردی تکنالوژی از طریق فعالیت‌‌های پژوهش نقش و جایگاه بلند اکادمیک را در سطح دیپارتمنت کمپیوتر ساینس و نهادهای تعلیمی و تحصیلی کسب نماید.

ماموریت

فراهم نمودن زمینه‌های آموزشی علم کمپیوتر از نیاز‌های اساسی نظم زنده گی امروزی در سطح ملی و جهانی است.ارایه خدمات تحصیلی معیاری با استفاده از روش‌های نوین آموزشی، ارتقای ظرفیت‌های تخصصی و مسلکی استادان و دانشجویان، تربیت دانش آموخته گان دربخش کمپیوتر بر اساس تقاضای بازار کار و تقویت فعالیت‌های پژوهشی از رسالت مهم دیپارتمنت کمپیوتر ساینس به حساب می‌آید.

اهداف :

تقویت فعالیت های علمی، پژوهشی در تولید دانش جدید در حوزه تکنالوژی.

بالا بردن مهارت های تحقیقی و محصلان در بخش کمپیوتر.

تربیت نمودن کادر های علمی و مسلکی به دوره لیسانس.

تنظیم برنامه های آموزشی معیاری و با کیفیت .

تربیت افراد متخصص و مسلکی در حوزه تکنالوژی و فن آوری امروزی.

ایجاد کمپیورت لی معیاری در کمپیوتر ساینس.

ایجاد کتابخان الکترونیکی.

ایجاد توامیت رابطه ء همکاری های علمی با دیپارتمنت کمپیوتر ساینس پوهنتون بغلان.

تربیه استادان مسلکی با دانش و با مهارت در بخش علم کمپیوتر در موسسات تحصیلات عالی دارالمعلین ،پوهنتون ها و ارگان های خصوصی میباشد. که این فارغان در تمام موسسات تعلیمی،تحصیلی و ارگان های خصوصی جذب خواهند شد.

مهارت علیم کمپیوتر را که فارغان دیپارتمنت کمپیوتر ساینس در دوره تحصیل کسب کرده که ضرورت مبرم جامعه بوده و نیاز مندی های جامعه را مورد بررسی قرار میدهد.

فارغ التحصیلان دیپارتمنت کمپیوتر ساینس میتوانند با استفاده از ایجاد پروگرامهای کاربردی نیازمندی های جامعه را حل و فصل نماید.

طرح ارایه راهکارهای علمی و سیمسنار های آموزشی به منطور ارتقاه دانش افراد جامعه.

طرح ارایه سیمنار ها در زمینه علم کمپیوتر و اراییه خدمات از قبیل :عیار سازی سویج، روتر، وایرلس و غیره بع دانشجویان دیپارتمنت کمپیوتر ساینس ، ایجاد زمینه های رشد و استعداد های ذهنی ، عقلانی و تجربی گروه دیپارتمنت کمپیوتر ساینس .

داشتن جنبه های عملی و نظری در تدریس به منظور اینکه محصلان را از نظر تکنالوژی و تحقیق علمی با ظرفیت های کاری مناسب تربیت کند.

آگاهی از مفاهیم اساسی کمپیوتر.


۷- دیپارتمنت بیولوژی

معرفی مختصر دیپارتمنت (بیولوژی)

دیپارتمنت بیولوژی در چوکات ساختار اکادمیک پوهنحی تعلیم و تربیه قدس نهادی است که کادر های مسلکی مورد نیاز معارف, تربیه معلم, موسسات تحصیلات عالی و پوهنحی را در عرصه علوم حیاتی تربیه مینماید.

این دیپارتمنت فعالیت های خود را در چوکات یک برنامه )هشت( سمستر روزانه و )هشت( سمستر شبانه برای محصلان  تنظیم کرده که در طول هشت سمستر درسی به تعداد۱۴۳ کریدت تدریس میگردد که شامل

۱۳ مضمون اختصاصی, ۹ مضمون مسلکی, ۱۳ مضمون پوهنحی شمول, ۵ مضمون اساسی و ۴ مضمون اختیاری میباشد.

 که این مسولیت خود را با داشتن استادان مجرب دیپارتمنت از سال ۱۳۹۵ بدینسو طبق پالیسی های تحصیلی و تربیتی وزارت تحصیلات عالی که مصروف تربیت و آموزش جوانان وطن میباشد ادا مینماید.

با در نظر داشت امکانات موجود در سطح پوهنتون همه ساله ( ۵۰-۷۰ ) دانشجو جدید به منظورفراگیری دانش در این دیپارتمنت جذب میگردد و استادان این دیپارتمنت با تابعیت از پالیسی های وزارت محترم تحصیلات عالی در روشنای قانون طبق لوایح و طرز العمل ها با تلاش های مستمر برنامه ها و پلان عملیاتی را به منظور نهادینه شدن قانون گرایی, بهبود کیفیت آموزش, بلند رفتن سطح یاد گیری دانشجویان و برابری وضعیت تحصیلات با استندرد های علمی جهان معاصر روی دست دارد دیپارتمنت بیولوژی با سپری نمودن موفقانه چهار سال تحصیلی در حال حاضر با موجودیت ( ۳ ) تن اساتید دایمی و ( ۱۷ ) تن اساتید قرار دادی که با داشتن سویه های تحصیلی دکتور, ماستر و لیسانس  بوده تا اکنون به تعداد ( ۲۶۸) تن  فارغ به تعداد ( ۲۷۳) محصل برحال دا شته و برای اعتلای دانش مسلکی در خدمت محصلین عزیز قرار دارند.

دیدگاه و ماموریت دیپارتمنت بیولوژی

دیدگاه

دیپارتمنت بیولوژی میخواهد با ایجاد محیط آموزشی معیاری، میزان کیفیت تدریس و یادگیری محصلین را بالا ببرد و با فعالیت های پژوهشی در تولید دانش بیولوژی نایل آید و جایگاه با اعتبار اکادمیک را در سطح دیپارتمنت های بیولوژی کسب کند.

ماموریت

دیپارتمنت بیولوژی به عنوان یک رشته پیشتاز در تولید علم، در پاسخ گوی به نیاز های تخصصی و مسلکی استادان و محصلین بر وفق تقاضای بازار کار متعهد میباشد. ارایه خدمات آموزشی، تحصیلی و تحقیقی از رسالت مهم این گروه به حساب می آید. اعضای دیپارتمنت با برنامه ریزی های تدریسی، تحقیقی و علمی خویش، کادر های با احساس و خدمت گزار را به  جامعه تقدیم می نماید. این دیپارتمنت انکشاف و تعالی خود را در ایجاد فضای رقابتی و تقویت فعالیت های پژوهشی می داند.

اهداف دیپارتمنت بیولوژی

خلاقیت و نو آوری.

ایجاد محیط تحصیلی خلاق و پویا.

فراهم ساختن امکانات و تجهیزات تکنالوژی آموزشی.

راه اندازی پژوهش های عملی تحقیقی در بخش بیولوژی.

جذب استادان متخصص با سویه های تحصیلی داکتر و ماستر.

تربیت جوانان متخصص و معلمین مسلکی در حوزه بیولوژی.

ارتقای کیفیت تدریس و مهارت های تحقیقی استادان بیولوژی.

تجهیز لابراتوار بیولوژی و تقویت فعالیت های تحقیقی و عملی.

ارتقای ظرفیت های علمی و مسلکی استادان و محصلین در بخش بیولوژی.

آماده ساختن افراد مسلکی، متخصص، با حس وطن دوستی و پا بند به ارزش های ملی و اسلامی. تربیت محصلان مسوول و متعهد که بتوانند به عنوان شهروندان با احساس مصدر خدمات شایان به جامعه گردند.


نمای از لابراتوار و جریان کار عملی استادان بخش بیولوژی

دانشکده تعلیم وتربیه

رشته های لیسانس

 1. ادبیات انگلیسی
 2. ادبیات دری
 3. ادبیات پشتو
 4. جغرافیه
 5. بیولوژی
 6. ریاضی
 7. کمپیوتر ساینس