معرفی مختصر پوهنحی شرعیات

از آنجایی‌که افغانستان یک کشور اسلامی‌ است و تمام قوانین در عرصه‌های معاملات مسائل حقوقی، عدلی و قضایی استوار بر شریعت غرای اسلامی می‌باشد. بناءً ایجاد پوهنحی شرعیات در جامعۀ اسلامی از اقتضای جامعه و از شرایط اشاعه و آگاهی دهی مردم پیرامون مسائل زندگی و امور دینی است.

پوهنحی شرعیات در سال ۱۳۹۳خورشیدی با دو دیپارتمنت ( فقه وقانون و تعلیمات اسلامی) در چوکات مؤسسه تحصیلات عالی قدس رسماً‌ ایجاد و به فعالیت‌های تدریسی و علمی آغاز نمود. این دانشکده در مطابقت با معیارها و اصول نظام اداری،‌ رهبری و مدیریت آموزشی از یک تشکیل منظم اداری و اکادمیک برخوردار است که در راس این پوهنحی و دیپارتمنت‌های آن اشخاص با تجربه و با سویه‌ی تحصیلی ماستر قرار دارند و با کمیت (۲۷)تن استاد با درجه تحصیلی ماستر و لیسانس اعم از ذکور و اناث برای سال ۱۴۰۰ خورشیدی (۱۱۵۹) تن دانشجو از قشر ذکور و اناث را در دو تایم ( نهاری و شبانه) آموزش می‌دهند. آموزگارانِ این فاکولته علاوه از پیشبرد مکلفیت‌های درسی، بگونۀ منظم در فعالیت‌های پژوهشی و برنامه‌ریزی‌های ممد درسی به لحاظ تخصصی و مسلکی نیز اهتمام می‌نمایند.

این دانشکده از بدو تأسیس تا اکنون هشت دور از دانش‌آموخته‌گان را در حوزه‌های علوم شرعی و حقوقی در بازار کار به جامعه تقدیم نموده است.

مسئولین تدریسی و اداری پوهنحی شرعیات طی هشت سال از تجارب خویش در عرصه‌های تدریس و پژوهش، با مطالعۀ پیشرفت علوم حقوقی و مدنی و تجارب پژوهش‌گران عرصۀ مسائل شرعی پیوسته در تلاش اند تا در بهبود کیفیت آموزش و یادگیری مسلکی محصلان برنامه‌ریزی مؤثر نموده و تسهیلات لازم را برای کسب تجارب مسلکی در بخش‌های عدلی و قضایی برای دانشجویان خود فراهم کند.

قابل یاددهانی است پوهنحی شرعیات مؤسسه تحصیلات عالی قدس بر اساس اصول و معیارهای تحصیلی متداول عصر، از تعمیر تدریسی مجهز با صنوف درسی معیاری آراسته با تکنالوژی آموزشی برخوردار است. به لحاظ کارهای تجربی و عملی این فاکولته نیز با فراهم‌ساختن منابع مرجع و معتبر بگونۀ هارد و سافت در کتابخانه با فعال‌ساختن کلینیک حقوقی در توسل با گفتمان‌های تخصصی و مسلکی در حوزۀ شرعی و با راه‌اندازی محکمه‌های تمثیلی زمینه و فرصت‌های یادگیری پایدار و فعالیت‌های پژوهشی را برای استادان و محصلان فراهم نموده است.

طوری‌که مراجع محترم ذی‌صلاح در جران هستند از طریق وزارت محترم تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۹خورشیدی با شتراک متخصصین و استادان حوزۀ شرعیات و علوم اسلامی طی سه دور از طریق کلستر‌ها نصاب تحصیلی مقطع لیسانس پوهنحی‌های شرعیات کشور انکشاف و تجدید گردیده است،‌ در چوکات پوهنحی شرعیات کمیتۀ های فرعی؛ (کمیتۀ تضمین کیفیت، کمیته‌ نظم و دسپلین،‌ کمیته خدمات محصلان،‌ کمیته‌ امتحانات،‌ کمیته،‌ تحقیق،‌ کمیته نصاب و کمتیه تدوین پلان استراتژیک) در هماهنگی با کمیتۀ های اصلی در سطح مؤسسه فعالیت می نماید.

با احترام

صدرالدین احمدی

رئیس دانشکدۀ شرعیات

تعلیات اسلامی، فقه و قانون

     فقه اسلامی و قانون وضعی مجموعه از حقوق و قواعدی است که از شریعت اسلامی سرچشمه می گیرند. در این پروگرام تمام مواد درسی از قرآن کریم و سنت نبوی (صلی الله علیه وسلم) اخذ شده است که از خطا و اشتباه پاک بوده، نظام اسلامی را تشکیل می دهد. بخش مطالعات اسلامی اساساً به محصلین مواردی را تدریس می نماید تا در روشنی آن زندگی بهتر داشته و کشور را از طریق میتود های اسلامی رهبری نمایند تا با استخدام کادر های متعهد در قضاء و ثارنوالی در جامعه اسلامی مصدر خدمات صادقانه واقع شوند.

اهداف پوهنحی شرعیات

  1. تربیت کادر های مسلکی و متخصص در عرصه های قضاء وثارنوالی.
  2. تربیت کادر های علمی و مسلکی در علوم اسلامی و حقوق.
  3. تربیت نمودن دعوتگران دینی.
  4. نشر واشاعه علوم اسلامی از طریق فارغان پوهنحی.
  5. تربیت کادر های متخصص در عرصه اسلام شناسی.
  6. تدوین تیوری ها و نظریات علمی در عرصه اقتصاد و بانکداری اسلامی.
  7. ارائه خدمات علمی در بخش های تاریخ و تمدن اسلامی.
  8. تربیت کادر های تحصیل کرده و مسلکی برای معارف کشور.
  9. انجام تحقیقات فقهی، حقوقی و علمی در موضوعات مختلف.

دانلود کتلاک دیپارتمنت فقه و قانون پوهنحی شرعیات تحصیلات عالی قدس


دانلود کتلاک دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات تحصیلات عالی قدس

دانلود کتلاک پوهنحی شرعیات