شماره های تماس: ۰۷۰۰۷۰۲۲۲۱ ,۰۷۷۷۳۰۰۰۹۱

ایمیل ادرس: qudsuniversity@gamil.com

صفحه فیس بوک موسسه: www.facebook.com/Qudsinstitute

ادرس ما: ولایت بغلان، شهری پلخمری، جوار سرک عمومی بندر سابقه بغلان