محترم محمد شفیق جیلانی

پیام معاون علمی مؤسسه تحصیلات عالی قدس

خداوند منان را سپاس گزارم که فرصتی عطا نمود تا هموطنان عزیز و علم دوست خویش را بسوی تعالی، کمال و شگوفایی معنوی دعوت نماییم.

بزرگترین هدف مؤسسه تحصیلات عالی قدس ترویج تدریجی علم و دانش، تحقیق و پژوهش عصری و نوینی که جواب‌گوی نیازمندی های جامعه باشد است. جهت نیل به این هدف سترگ، اعضای کادر علمی و منسوبین این نهاد اکادمیک پیوسته تلاش می نماید تا با صداقت و ایمان‌داری، تعهد و مسؤلیت پذیری زمینه های تحصیل، آموزش و پرورش را در جامعه برای هموطنان ارجمند و علم پرور خویش فراهم نمایند.

منسوبین، اعضای هیئت اداری و علمی مؤسسه تحصیلات عالی قدس به منظور تحقق استراتژی های این نهاد علمی در عرصه های امور تدریسی، علمی و اداری با رعایت اصل مشورت بصورت منظم ، هدفمند و پلان شده فعالیت می نمایند تا از طریق فعالیت های تدریسی و علمی سطح فرهنگ تولید دانش و فعالیت های پژوهشی در این نهاد اکادمیک تقویت گردد. مؤسسه تحصیلات عالی قدس با تعهد مسؤلیت های وظیفوی که دارد جهت توصل به اهداف تعلیمی و تربیتی در ارائۀ خدمات تحصیلی استوار به معیار های ملی و بین المللی می خواهد با نهاد های مماثل در سطح کشور و منطقه رقابت نماید.

تحصیلات عالی قدس در دو پوهنحی ( شرعیات و تعلیم و تربیت ) با مساعد بودن محیط مصئون آموزشی و تسهیلات مدرن تدریس و آموزش با موجودیت استادان با تجربه با سویۀ تحصیلی داکتر، ماستر و لِسانس دانشجویان را آموزش میدهند.

با احترام

محمد شفیق – جیلانی

معاون علمی مؤسسه تحصیلات عالی قدس