حسب تقویم علمی مرکز انکشاف مسلکی استادان و امریت تحقیقات علمی و امور استادان هر یک محترمه فروزان مدبر، محترم حسیب الله ابراهیمی، نهضت یار احمدی و سمیع الله فقیری با حضور داشت رهبری و هئیت علمی سطح مؤسسه و پوهنحی ها ارایه کنفرانس های علمی استادان تدویر گردید.

رهبری این نهاد اکادمیک با ابراز تشکر از اشتراک کننده گان و استادان، این برنامه علمی را با دعائیه خیر اختتام بخشید.

  1. According to the academic calendar of the Center for Professional Development, esteemed professors and academic research affairs of the institution, including Mr. Forouzan Madbar, Mr. Hessibollah Ebrahimi, Mr. Nahid Yar Ahmadi, and Mr. Samiullah Faqiri, participated in the scientific conferences organized with the presence of the institution’s leadership and faculty members.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *