حسب تقویم علمی مرکز انکشاف مسلکی استادان و امریت تحقیقات علمی و امور استادان هر یک محترمه فروزان مدبر، محترم حسیب الله ابراهیمی، نهضت یار احمدی و سمیع الله فقیری با حضور داشت رهبری و هئیت علمی سطح مؤسسه و پوهنحی ها ارایه کنفرانس های علمی استادان تدویر گردید.

رهبری این نهاد اکادمیک با ابراز تشکر از اشتراک کننده گان و استادان، این برنامه علمی را با دعائیه خیر اختتام بخشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.