افتتاح مرکز اطلاعات و فنآوری

افتتاح مرکز اطلاعات و فنآوری در تحصیلات عالی قدسامروز با حضور داشت هئیت رهبری و پرسونل اداری تحصیلات عالی قدس مرکز اطلاعات و فنآوری افتتاح گردید. این مرکز با تجهیزات مدرن و با امکانات استندرد ملی و بین المللی در این موسسه فعالیت خود را شروع نمود.در حاشیه برنامه افتتاحیه، سمینار تحت عنوان پالیسی اخلاقی توسط الحاج مولوی جمال الدین احمدی و ورکشاپ تحت عنوان اهمیت پلان گذاری توسط استاد امین الله فطرت ارایه گردید که به موضوعات بسیار مهم، ارزنده و مؤثر اشاره شد و در اخیر برنامه با دعائیه خیر خاتمه یافت.

تبریکی سکرتر والی ولایت بغلان

رعایت اصل شایسته سالاری، متضمن تحرک کارایی پویا در امور سازمانی؛ جهت تبریکی اسلام الدین دهلوی دانش آموخته زبان و ادبیات دری دانشگاه بغلان که جدیداً از طریق رقابت آزاد به حیث سکرتر مقام ولایت بغلان تقرر حاصل نموده است.