شماره های تماس : ۰۷۷۷۳۰۰۰۹۱ ، ۰۷۰۰۷۰۲۲۲۱

 

:ایمل ادرس Qudsuniversity@gmail.com :ایمل ادرس