موسسه تحصیلات عالی قدس، به حیث یک نهاد خصوصی علمی و اکادمیک در سال (۱۳۹۳) در دو پوهنحی ( شرعیات و تعلیم و تربیه) ایجاد و شروع به فعالیت نمود. عمده ترین دلیل در ایجاد این نهاد علمی انگیزهءخدمت به جامعه و پرورش نسل جوان‌در سطح ولایت بغلان و جامعه افغانستان است.رهبری و مسؤولین مؤسسه تحصیلات عالی قدس باورمند است که پرورش استعدادهای دانشجویان با زیور دانش ومهارت‌های انسانی می‌توان در برابر جهل و نابسامانی‌ها در جامعه مبارزه کرد و با چراغ علم و معرفت جامعه را به سوی انکشاف و تعالی سوق داد. رهبری و مسؤولین تحصیلات عالی قدس، رضایت و اعتماد مردم را نسبت با این نهاد اکادمیک در گروی عرضه خدمات تحصیلی را با کیفیت و معیاری در خور نیازهای جامعه می داند، ازاین رو پیوسته تلاش می‌نماید تا بهترین زمینه های تحصیلی را کمترین هزینه تحصیلی و با مؤثر ترین وسایل آموزشی مساعد ساخته وصادقانه درخدمت تربیت اولاد وطن قرار بگیرد. رهبری این نهاد علمی، با در نظر داشت تعهد وظیفوی همواره منطبق با قوانین و لوایح وزارت محترم تحصیلات عالی و با درک شرایط برنامه ها و فعالیت مؤثر تعلیمی و تربیتی را طرح و تدوین می نماید تا موازی با پیشرفت علوم و متقاضیای جامعه افغانستان برای پرورش شخصیت‌های علمی ومسلکی اهتمام ورزیده و سهم خود را در آبادانی و انکشاف جامعه ایفا نماید. با توجه با پالیسی‌های وزارت تحصیلات عالی و تقاضای جامعه و نیازمندی‌های دانشجویان، رهبری مؤسسه تحصیلات عالی قدس می‌کوشد تا بهترین استادان مجرب و مسلکی را به کار گمارد و خوب‌ترین زمینه های تحصیل را برای جوانان فراهم نماید.بنا بر این تحصیلات عالی قدس در روشنایی دیدگاه و ماموریت پلان استراتیژیک پنج ساله این نهاد علمی، تلاش دارد تا جهت مستعد نمودن زمینه‌های تحصیل در مقطع ماستری برای فارغین این مؤسسه با نهادهای علمی معتبر در سطح کشور و خارج از کشور توامیت علمی و زمینه های همکاری اکادمیک را منقد نماید. ارتقای سطح دانش و تربیت قشر جوان وطن شعار ماست، بناء یکی از قدم‌های مؤثر و شاخص مهم که این مؤسسه را در تحقیق اهداف آموزشی یاری می رساند، توجه به نهادینه ساختن کیفیت در فعالیت‌های تدریسی، علمی و اداری در سطح این نهادعلمی است، با نهادینه ساختن انکشاف کیفیت در ارایه یی خدمات تحصیلی معیاری، این مؤسسه می‌تواند درمسیر‌ روشن ومعقول انسانی جهت خدمت در جامعه و فعالیت‌های سازنده آموزشی و اکادمیک مبادرت ورزد.تقویت دانش و تربیت جوانان، تحکیم صلح پایدار در کشور،سلامتی جامعه، هراست از فرهنگ اصیل .اسلامی و غنامندی فرهنگ افغانی در سر‌زمین ما و .رسیدن به قله‌های بلند معرفت و تکامل جامعه افغانستان به سوی تمدن واقعی اسلامی و انسانی آروزی ماست